.: HOME :|: ABOUT :|: NEWS :|: EVENTS :|: FORUM :|: LINKS :|: CONTACT :|: MEDIA :|: WEBSHOP :.

 

 

 

 

 

 

 

Informatie Battle Of The Year Caricom


Inleiding
Wij zijn een paar samenwerkende organisaties in Nederland en Suriname, bestaande uit Jeffrey Roberts (the Stepcreator), Stichting VVFLEX, Kunstfactor, Hiphopschool FAYA, Cultureel Centrum Suriname, en andere betrokkenen. Gezamenlijk vormen wij de ‘BOTY Caricom association’.
De projectleiding is in handen van Jeffrey Roberts en van Vanessa Veldhuis (Stichting VVFLEX).
Dit evenement is een officieel BOTY event, wat staat voor Battle Of The Year.
 
Battle of the Year
In 1989 startte  de eerste editie van Battle of The Year (BOTY) in Duitsland, Europa. Onmiddellijk werd aan dit evenement veel aandacht geschonken door vele getalenteerde dansers uit de hip hop scène en anderen door heel Europa, niet alleen omdat er geweldige prijzen mee te behalen viel, maar ook omdat het voor dansers een grote bijdrage doet in hun ontwikkeling en aanzien. BOTY wordt door menig dansers beschouwd als de ultieme kans om in één keer een enorme groeispurt in hun carrière als danser te maken.
Inmiddels is BOTY uitgegroeid tot ‘s werelds grootste breakdance event en wordt het wereldwijd in verschillende landen georganiseerd, zoals in Scandinavië, Zuid Afrika, Verenigde Staten en anderen. Alle landen waar BOTY wordt gehouden, dingen ook mee in het wereldkampioenschap.

Aanleiding BOTY Caricom en doelstelling
Opvallend en vreemd genoeg werd er nooit een BOTY georganiseerd in de Caribbean en Zuid Amerika en participeren deze landen ook niet in de wereldkampioenschappen. Juist in een gebied waar er zoveel danstalent is en waar mensen leven waarvan het gevoel voor dansen zo goed als door hun bloed stroomt.
Tot nader inzien is gebleken dat het niveau en beleving van dansuitoefening beneden peil is ondanks het enorme talent en interesse voor dans. Dit gebied is dus wat betreft professionele dans achtergesteld.
In Suriname bleek dat dit veroorzaakt wordt door het ontbreken en het onvoldoende aanwezig zijn van een aantal benodigde zaken zoals financiële en andere materiële middelen, educatie, mogelijkheid tot kennisoverdracht, stimulering. Oftewel zaken die essentieel zijn voor ontwikkeling en welzijn van dansers m.n. jongeren en wat in deze landen grootschalig ontbreekt.
Op deze manier is het voor dansers in dit gebied moeilijk en voor velen zelfs onmogelijk om te professionaliseren of om op internationaal niveau te dansen.

Sinds 2006 wordt BOTY dan ook in Brazilië georganiseerd. Dit is aanleiding geweest voor initiatiefnemer Jeffrey Roberts om het dansniveau in het hele Caricom gebied omhoog te brengen. Na contactlegging met enkele enthousiaste kunst- en culturele organisaties in Nederland en Suriname is het idee ontstaan om in het Caricom gebied ‘BOTY Caricom’ te organiseren en andere activiteiten ter bevordering van het dansniveau, zodat ook deze landen hun stempel kunnen gaan neerzetten in de Wereldkampioenschappen in Duitsland.
Caricom dient in deze als verzamelterm ter aanduiding van alle Caribische landen en landen uit Zuid en Midden (Latijns) Amerika en deze term zal verder in deze brief en in verdere communicatie worden gebruikt om het gehele gebied aan te duiden.
BOTY Caricom zal gepaard met een uitwisselingsproject met activiteiten plaatsvinden waarbij Caricom talenten naar Europa komen en omgekeerd.
We hebben besloten om in Suriname met dit project te starten en vanuit daar Bboys/ breakers (jongeren) uit het Caribisch gebied en Zuid Amerika ingang te geven om deel te nemen aan BOTY en hiermee het Caribisch gebied & Zuid Amerika ‘op de internationale kaart te zetten’.
Battle of the Year is inmiddels een begrip dat niet meer weg te denken is binnen de jongerencultuur van het Caricom gebied.

Door te participeren in BOTY worden ook groeimogelijkheden bevorderd en kunnen dansers (jongeren) uit Caricom zich ontwikkelen op wereldniveau en nog belangrijker: worden gezien door de wereld. Dit zal de deelname aan andere internationale battles bevorderen.
BOTY Caricom dient als preselectie voor deelname aan de wereldkampioenschappen die jaarlijks in Duitsland plaatsvinden (BOTY international). Meer informatie hierover vinden jullie op www.boty.de
Leuk om te vermelden is dat in 2009 de 20ste editie van BOTY plaatsvindt en wij zijn er zeer trots op om het eerste Caricom land tijdens dit jubileum te kunnen introduceren.

Eerste editie BOTY Caricom
De allereerste editie van BOTY Caricom zal plaatsvinden op 22 augustus 2009 in NIS - Paramaribo. Gedurende het hele weekend vinden er activiteiten plaats.
Op vrijdag 21 augustus is het pre-event, waarbij er workshops, lezingen, shows en optredens plaatsvinden. En de dag na het event is het nog niet helemaal afgelopen, want op zondag 23 augustus is er een zog. cooling down, met meetings en nabespreking, waarbij er wellicht ook ruimte zal zijn voor persconferenties.

Tijdsplanning
De planning ziet er als volgt uit:
om 17.00 uur gaan de deuren open voor het publiek en op zaterdagnacht sluiten deze om 01.00 uur. Van 17.00 uur tot 19.00 uur is de entree. Van 19.00 uur tot 23.00 uur zullen er danswedstrijden zijn. Hierna zal de jury in beraad gaan en wordt vervolgens de winnaar van BOTY Caricom benoemd.
Tussendoor vinden er optredens plaats van gerenommeerde hiphop artiesten (nationale en internationale) en zullen er tevens diverse nationale en internationale prominenten aanwezig zijn, die BOTY Caricom zullen bijwonen.

 


 

Geachte mijnheer, mevrouw,

Met veel genoegen willen wij u graag kennis geven van het volgende:

Wij zijn een paar samenwerkende organisaties en zijn bezig met de organisatie van het project Urban Groove on the Move, kortweg U Got Move. Wij bestaan uit o.a. Jeffrey Roberts (the Stepcreator), Stichting VVFLEX, Kunstfactor, Cultureel Centrum Suriname, Dietrich Pott en andere betrokkenen. Gezamenlijk vormen wij de redactie van Urban Groove on the Move (afgekort U Got Move)

In dit bericht willen we u een indruk geven van wat U Got Move inhoudt en wat er zoal verwacht kan worden, zodat u een beeld kan krijgen van dit initiatief.

Wat is Urban Groove on the Move

U Got Move is begonnen als een initiatief van Jeffrey Roberts en is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal uitwisselingsproject dat gericht is op het bevorderen van hip hop, -cultuur en –educatie in Suriname en het Caribische gebied en uitwisseling hiervan met Europese landen en dansers.
Het is bedoeld om de hip hop/ dans (bboy) scene en culture meer onder de aandacht van de Surinaamse samenleving te brengen en om kunsteducatie voor deze doelgroep en andere liefhebbers te bevorderen.

Aanvankelijk werd er vooral gericht op het onderdeel dans en bboying (hiphop dans beoefening, lifestyle en culture).
Met U Got Move willen we bereiken dat Surinaamse dansers groeien en gaan participeren bij optredens en danswedstrijden op internationaal niveau, met als hoofddoel dat zij de kans krijgen zich te kunnen laten zien de Battle of the Year championship in Duitsland in het bijzonder, wat voor iedere breaker of Bboy een ware droom is.
(voor meer informatie www.boty.de).

Wat gaat Urban Groove on the Move doen in Suriname?

Scholing en Kadervorming
Dat U Got Move een veelzijdig plan is, wordt duidelijk dmv de activiteiten die er zullen worden ondernomen, te beginnen tijdens de uitwisseling, waarbij een multidisciplinair kaderteam vanuit Nederland naar Suriname gaat. Deze uitwisseling zal voor het eerst gaan plaatsvinden vanaf augustus 2009.
Tijdens deze uitwisseling zal een alvorens geselecteerd team bestaande uit bboy-dansers klaar worden gestoomd, dmv kadertraining. Het zal hard werken zijn, maar dit is ook van wezenlijk belang omdat zij zullen strijden om de felbegeerde hoofdprijs tijden de Battle of the Year Caricom die wij eveneens zullen organiseren in Suriname.
Om de kadervorming van de Surinaamse Bboys zorgvuldig af te ronden, zullen zij hun kundigheden laten zien door lessen en workshops te verzorgen aan iedereen die zich geroepen voelt om te leren dansen in de stijlen breakdance, poppin, lockin, new style, e.v.a.

Verder vinden er lezingen, culturele bijeenkomsten, debatten waarvoor iedereen welkom is om aan deel te nemen en dansshows en optredens kunnen uiteraard niet ontbreken, zodat jong en oud goed kan kennis maken met de (nog) verstopte Bboy-scene.

Hip hop theater
Naast deze kaderontwikkeling, zal een ander geselecteerde groep, bestaande uit hip hoppers in alle disciplines, zich bezighouden met het maken van een hiphoptheaterproductie, dat voor het eerst in Suriname maar liefst 5 keer zal worden uitgevoerd.
Hip Hop theater is een vrij nieuw fenomeen, wat in Europa, Azie en de Verenigde Staten inmiddels al een begrip is doordat het al behoorlijk wat populariteit heeft genoten.
Wij willen door een hiphoptheaterstuk te presenteren, het dergelijk theater aan de man brengen in Suriname.
Bij de theaterproductie wordt tevens aandacht besteed aan andere artistieke en hip hop elementen (zoals rap, dj-ing, acting, zang, visual art), maar ook aan verschillende stijlen (bijv. soul, R&B, latin, reggae, dancehall, Kaseko en andere culturele stijlen) en zal er worden geexperimenteerd met combinaties, waarbij hip hop met diverse vormen en stijlen wordt geintegreerd, tot een bruisende productie.
Hiermee kan Suriname kennis maken met Hip Hop Theater, wat vanaf aanvang van het project ook actief zal worden beoefend in het door ons op te zetten Hip Hopschool in CCS.

Het introduceren van hiphoptheater en tegelijkertijd de scholingsmogelijkheden hiervan, zullen eraan bijdragen dat theater een andere lading krijgt en bovendien laagdrempeliger wordt voor jongeren, met name de hiphop scene.

Battle of the Year:  Caricom op de kaart!
Momenteel zijn de voorbereidingen voor het U Got Move al op volle gang en hebben er reeds kleinschalige uitwisselingen plaatsgevonden, toen 2 dansers in oktober 2007 en in 2008 vanuit Suriname naar Nederland zijn gekomen, ivm scholing en kennisverbreding en om in levende lijve de Battle of the Year (BOTY) kampioenschap mee te maken.
Aan BOTY nemen dansgroepen over de hele wereld deel, maar vreemd genoeg nog geen groep uit Suriname of uit het Caribisch gebied, met uitzondering van Brazilie.
Een van de onderdelen van Urban Groove on the Move is dan ook om vanaf het voorjaar van 2009 BOTY Caricom te organiseren, te beginnen in Suriname. Hierin gaan dansgroepen uit verschillende Caricom landen het tegen mekaar opnemen en krijgt de winnende groep de eer om deel te nemen aan de BOTY wereldkampioenschap in Duitsland en het op te nemen tegen andere landen uit de hele wereld.

Door te participeren in BOTY worden ook groeimogelijkheden bevorderd en kunnen dansers (jongeren) uit Caricom zich ontwikkelen op wereldniveau en nog belangrijker: worden gezien door de wereld. Dit zal de deelname aan andere internationale battles bevorderen.
BOTY Caricom dient als preselectie voor deelname aan de wereldkampioenschappen die jaarlijks in Duitsland plaatsvinden (BOTY international). Meer informatie hierover vinden jullie op www.boty.de
Leuk om te vermelden is dat in 2009 de 20ste editie van BOTY plaatsvindt en wij zijn er zeer trots op om het eerste Caricom land tijdens dit jubileum te kunnen introduceren.

Eerste editie BOTY Caricom
De allereerste editie van BOTY Caricom zal plaatsvinden op 22 augustus 2009 in NIS - Paramaribo. Gedurende het hele weekend vinden er activiteiten plaats.
Op vrijdag 21 augustus is het pre-event, waarbij er workshops, lezingen, shows en optredens plaatsvinden. En de dag na het event is het nog niet helemaal afgelopen, want op zondag 23 augustus is er een zog. cooling down, met meetings en nabespreking, waarbij er wellicht ook ruimte zal zijn voor persconferenties.

Eurosport
Omdat dans en sport veel raakvlakken hebben, is de Battle of the Year ook al jaren bekend bij TV zender Eurosport. Zij hebben al eerder BOTY edities in o.a. Azie gefilmd en uitgezonden en nu Caricom aan de beurt is, trok dit ook onmiddellijk hun aandacht. Eurosport is dolenthousiast over het initiatief en wil BOTY Caricom graag uitzenden op Eurosport 2, dat wereldwijd te ontvangen is.
Vooraf willen ze dan een promotiefilm over het event en Suriname uitzenden, om zo ook het land onder de aandacht te brengen.

Hip Hop School ‘FAYA’
Een van de doelen van U Got Move is om de jongeren, te bereiken, talent te ontwikkelen en kennis aan over te dragen, tot een volgende level en op internationaal niveau.
Als het enkel hierbij zou blijven, zou dat natuurlijk doodzonde zijn en daarom hebben wij gezorgd voor een mogelijkheid tot behoud, structuur en continuiteit, zodat dit nieuw gevormde Surinaamse kader de overdracht kan geven aan nieuw talent, tijdens workshops, lessen en trainingen.
Hierom hebben wij dan ook op 3 augustus 2008, in het CCS, Hip Hopschool genaamd ‘FAYA’ geopend.

Inhoud FAYA:
FAYA staat voor For All Your Arts/young artists en het geeft duidelijk weer dat bij de hiphopschool aandacht wordt besteed aan alle elementen van hip hop, te weten rap/mc-ing, dans: bboy-ing, turntablism, graffiti, maar ook andere artistieke vormen zoals theater, muziek en kunst worden eraan gekoppeld. Verder wordt er veel aandacht besteed aan hiphop geschiedenis, documentaires, maatschappelijke invloeden, debatten en lezingen, taallessen, maar ook zaken als blessurepreventie, voedingsadvies, e.a. komen aan bod Dat de culturele achtergrond zal worden overgedragen mag een feit zijn.
Uiteraard is FAYA er niet alleen voor de hiphop beoefenaars, die kadertraining krijgen en zich daar verder kunnen ontwikkelen, maar ook voor iedereen die geinteresseerd is en ontwikkeling wil of nodig heeft. Jong/oud, man/vrouw, welgesteld/minder gesteld, FAYA is een opleidingscentrum voor jong talent en iedereen dat affiniteit heeft met de hiphop cultuur en –kunsten, is uiteraard ook welkom. Voor verschillende leeftijdsgroepen en niveaus zullen er ook lessen worden verzorgd.
FAYA zal zorg dragen voor kadervorming en ervaringsdeskundigen en artiesten van over de hele wereld zullen hieraan bijdragen. Verder zal er veel worden samengewerkt en uitgewisseld met het kunst en cultuur onderwijs in Nederland en wordt er stage gelopen over en weer (MBO/ HBO opleidingen). Voor jongeren die verder willen gaan met hun talent en er op een professionele manier hun brood mee willen gaan verdienen, biedt dit eindelijk de mogelijkheden en openingen om dit te verwezenlijken.

Plannen komende tijd

Wij houden u graag zoveel mogelijk op de hoogte van het project Urban Groove on the Move.
Meer informatie over het project of de hip hopschool kunt u krijgen via Stichting VVFLEX in Nederland, per mail info@vvflex.nl of tel: (0031)610109206 of (0031)365312220
Hou verder de site www.vvflex.nl en www.bboyssuriname.com in de gaten voor de laatste updates.

Ook op www.urbangrooveonthemove.com zal binnenkort alle nieuws te vinden zijn.
Binnenkort zal er een educatief voorlichtingsprogramma vanuit de Hiphopschool van start gaan, met de gelijknamige titel “FAYA”. Hierin zal ook ontzettend veel aandacht worden besteed aan het project Urban Groove on the Move, BOTY Caricom en zullen er reportages vanuit Nederland en Europa worden uitgezonden over het kunstvakonderwijs, events en artiesten.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd en danken u hartelijk voor uw aandacht.


Hoogachtend,


namens de redactie van Urban Groove on the Move,


Vanessa Veldhuis en Jeffrey Roberts
Projectleiding UGotMove
info@vvflex.nl 
www.vvflex.nl